گردشگری، شغل و آینده بهتر

شعار روز جهانی جهانگردی 2019 گویای چیست؟

گردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد؛یک صنعت است، صنعتی که در کنار ویژگی های متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن تولید درآمد می کند.
” گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه ” عنوانی است که جهان از  27 سپتامبر 2019 برآن تاکید می کند.شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال جهان برآن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی همانند آمریکا که بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می دهد. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی همچون قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمده ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می کنند و سه رتبه اول جذب گردشگر را در رده
بندی جهانی در این منطقه به خود اختصاص داده اند.

در آخرین به روزرسانی سازمان جهانی توریسم (UNWTO) ، تعداد گردشگران به میزان 3.3 درصد بهطور میانگین از سال 2010 تا 2030 افزایش پیدا میکند. این موضوع نشاندهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و 800 میلیون گردشگر تا سال 2030 است.

به عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخه های مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و 200 میلیارد دلار در سال 2011 و یا به عبارتی سه میلیارد و 400 میلیون در هر روز بهطور میانگین بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه
30 درصد از مبادلات جهانی سرویسهای ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است.

درآمد جهانگردی در سطح بین المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالی که این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است.

اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار

آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب “گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه” به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است، و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار، از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت
نیروی جوان در کشور کم نظیر است.

گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید دارد. آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری، با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است.

در سال 2016 ، سهم کل گردشگری در اشتغال زایی شامل مشاغلی که به گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند
6/5 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزارو 500 شغل بود که انتظار میرود و با رشد 3/1 درصدی در سال 2026 ، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 1/6 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد.
در این بازار بزرگ سهم خواهی، ایران با دارابودن پتاسیل های زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساخت های گردشگری تکیه زده است.

جا دارد در آستانه فرار سیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های اشتغال در این صنعت پویا نگاه ویژه ای نیز به سرمایه های انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمه ای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است ؛ شود تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا قدم هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود.

همانطور که گردشگر ، مسافر و جهانگرد در سطح بین المللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج می برد. که بخشی از ارائه دهندگان خدمت و به عنوان نمونه راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد می شوند و سهمی به سزا در حلقه میانی و میزبانی
گردشگری دارد، هنوز در کشور ما به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمی شود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری بر بعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری تجدید نظر کنند برای یک آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت.

و از طرف دیگر چون رایج ترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است و یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان بشمار می آید بطوریکه میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت بطور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاست های عمومی مناسب در کلیه لایه های مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود اجتناب ناپذیر است.

فهرست